Izjava o zasebnosti

Ta izjava o zaupnosti podatkov se nanaša na zaupnost podatkov, ki se nahajajo in ki se uporabljajo na teh straneh ter so zbrani in shranjeni v podatkovnih bazah končnih uporabnikov spletnih strani Prihranite.si, v lasti družbe R&R MEDIA d.o.o. (v nadaljevanju – Prihranite.si). Družba R&R MEDIA d.o.o. kot ponudnik storitev spletnih strani Prihranite.si se zavezuje, da bo ščitila vašo zasebnost, ko ste povezani z internetom. Prosimo, da preberete naslednje, da bi bolje razumeli, katere vaše informacije zbiramo (v nadaljevanju – »uporabnik« ali »končni uporabnik«) in kako bomo te informacije uporabili. Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z zaupnostjo podatkov, prosimo pošljite elektronsko sporočilo.

Prosimo, da zelo pozorno in v celoti preberete to izjavo o zaupnosti podatkov, še posebej pa vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ga podajate na koncu te izjave. Z dostopom ali uporabo naše spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli in da se strinjate z vsemi pogoji o zaupnosti podatkov in načini uporabe naših spletnih strani. Če se ne strinjate s temi pogoji v celoti, zapustite našo spletno stran ter do nje ne dostopajte in je ne uporabljajte.
1. Katere osebne podatke zbiramo in za kakšen namen?
    R&R Media d.o.o. zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, osebno ime, priimek, domači ali službeni naslov. Vaše osebne podatke zbiramo izključno za pravilno izvajanje spletnega mesta in ponujanje zahtevanih storitev. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Upravljavec lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba za vas lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.
2. Ali bodo osebni podatki posredovani tretjim osebam?
Vaši podatki ne bodo posredovani nobenim tretjim osebam ali ponudnikom storitev.
3. Pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov
Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih identifikacijskih podatkov, ki nam jih posredujete. Katerokoli vaš osebni identifikacijski podatek lahko spremenite z uporabo obrazcev na teh spletnih straneh ali s poslanim elektronskim sporočilom. V tem elektronskem sporočilu naprošamo, da navedite vaše ime in priimek, naslov in e-poštni naslov ter katere podatke želite posodobiti.
4. Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Vsi občutljivi podatki, ki se uporabljajo pri plačevanju s kreditno kartico preko spleta, se prenašajo po zavarovanih poteh (SSL protokol). Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. mallware ali spyware).
5. Preklic uporabe osebnih podatkov
Vsak posameznik lahko kadar koli pisno na elektronski naslov info@Prihranite.si ali na naslov podjetja zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo najkasneje v 15 dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski poštni naslov.
6. Razkritje neosebnih identifikacijskih podatkov
Neosebne identifikacijske podatke razkrijemo ali posredujemo partnerjem, pridruženim družbam in oglaševalcem. Na primer zbrane demografske podatke (ki ne vključuje osebnih identifikacijskih podatkov) lahko posredujemo »tretjim oglaševalcem« ali »tretjim oglaševalskim agencijam« ter drugim spodaj naštetim:

Tretje oglaševalske agencije uporabljamo za oglase na naši spletni strani. Te agencije lahko uporabljajo neosebne identifikacijske podatke o vašem obisku na teh in drugih spletnih straneh, da lahko preko uporabe mrežnih oznak oglašujejo o proizvodih in storitvah, ki bi vas morda zanimale. Tretje ponudnike storitev uporabljamo za spremljanje in analizo statistike uporabe in obsega neosebnih identifikacijskih podatkov naših uporabnikov za urejanje naše spletne strani in nenehnega izboljševanja njene kakovosti. Prosimo, da upoštevate, da ne gre za osebne identifikacijske podatke, temveč le za povzetek dejavnosti naših uporabnikov. Te informacije so zbrane v našem imenu, tako da so naša lastnina in jih lahko uporabljamo samo mi.
7. Posodobitev in popravek podatkov
Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih identifikacijskih podatkov, ki nam jih posreduje. Katerikoli vaš osebni identifikacijski podatek lahko spremenite preko obrazcev na naših spletnih straneh ali s sporočilom na elektronsko pošto. V tem elektronskem sporočilu prosimo, da navedete vaše ime in priimek, naslov in e-poštni naslov ter katere podatke želite posodobiti pri nas. Priporočamo vam, da posodobite vaše osebne identifikacijske podatke takoj, ko se spremenijo. Lahko zahtevate tudi izbris ali odstranitev podatkov o svojem uporabniškem računu.
8. Izbor uporabnikov v povezavi z zbiranjem in uporabo podatkov
Kot pogoj za nakup naših proizvodov in storitev potrebujemo vaše dovoljenje, da vam lahko pošiljamo administrativna in promocijska elektronska sporočila. Če zahtevate, vam bomo poslali informacije o dejavnosti vašega uporabniškega računa in o vaših nakupih kot tudi posodobitve o naših proizvodih in promocijskih ponudbah. Prejemanja administrativnih elektronskih sporočil ne morete izključiti. »Administrativna elektronska sporočila« se nanašajo na aktivnost uporabnikov na spletni strani in vključujejo sporočila v zvezi z nekaterimi uporabniškimi računi, zahtevki ali vprašanja v zvezi z nakupom proizvodov in storitev. Za razliko od administrativnih elektronskih sporočil imate možnost izbora pri promocijskih elektronskih sporočilih. Promocijska elektronska sporočila oglašujejo naše proizvode in storitve vključno z izključnimi prodajnimi in drugimi ponudbami in/ali proizvode in storitve naših oglaševalcev in pridruženih družb. Promocijska elektronska sporočila pošiljamo uporabnikom, ki so se odločili za možnost prejemanja promocijskih elektronskih sporočil.

Če se želite odjaviti od promocijskih elektronskih sporočil, se lahko kadarkoli po prijavi odločite, da prekličete prejemanje promocijskih elektronskih sporočil, tako da pošljete elektronsko sporočilo, oziroma kliknete na povezavo z označbo »Odjavi se« na dnu ali vrhu katerega koli našega elektronskega sporočila. V primeru kontaktiranja, prosimo, navedite vaše ime in priimek, naslov, e-poštni naslov in kakšne vrste promocijskih elektronskih sporočil ne želite več prejemati.
9. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov
Z uporabo spletnih strani ali z vključitvijo v katerokoli identifikacijsko aktivnost ali z registracijo kot uporabnik storitev Prihranite.si, uporabnik podaja sledeče izjave:

A. Izrecno soglašam, da družba R&R MEDIA d.o.o. obdeluje in uporablja moje osebne podatke, ki sem jih ali jih bom prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev in še posebej za namen nakupa kuponov, in v zvezi s tem potrjujem, da sem seznanjen:

  • s svojo pravico, da od družbe R&R MEDIA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: »upravljavec osebnih podatkov«) lahko pisno zahtevam, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi posreduje informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi posreduje informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njenih osebnih podatkov;
  • s svojo pravico, da od družbe R&R MEDIA d.o.o. pisno zahtevam, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;
  • z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku njenih osebnih podatkov: R&R MEDIA d.o.o., s sedežem na naslovu: Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale, matična številka 6330517000, ID za DDV: 63872323.

B. Izrecno soglašam, da Prihranite.si (družba R&R MEDIA d.o.o.) moje zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do mojega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.